Thursday, 8 May 2014

Creative Tool - SCAMPER

Kita seringkali berhadapan dengan kesukaran untuk mendapatkan idea-idea baru apabila kita cuba untuk membangunkan atau meningkatkan produk atau perkhidmatan.

SCAMPER adalah teknik percambahan fikiran kreatif yang membolehkan kita menjana idea-idea untuk produk dan perkhidmatan baru dengan menggalakkan kita  untuk berfikir tentang bagaimana meningkatkan yang sedia ada.

SCAMPER adalah singkatan bagi:
  • Substitute
  • Combine
  • Adapt
  • Modify
  • Put to another user
  • Eliminate
  • Reverse

No comments:

Post a Comment