Thursday, 8 May 2014

Creative Tool - SCAMPER

Kita seringkali berhadapan dengan kesukaran untuk mendapatkan idea-idea baru apabila kita cuba untuk membangunkan atau meningkatkan produk atau perkhidmatan.

SCAMPER adalah teknik percambahan fikiran kreatif yang membolehkan kita menjana idea-idea untuk produk dan perkhidmatan baru dengan menggalakkan kita  untuk berfikir tentang bagaimana meningkatkan yang sedia ada.

SCAMPER adalah singkatan bagi:
  • Substitute
  • Combine
  • Adapt
  • Modify
  • Put to another user
  • Eliminate
  • Reverse

Sunday, 7 July 2013

Konsultasi KIK di IPG Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, Nilai.

Konsultasi KIK di IPG Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, Nilai pada 24 & 25 Jun 2013.

Pendekatan KIK berasaskan Kitaran Deming (Plan, Do, Check & Act).


Thursday, 20 June 2013

KIK

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) or Innovative and Creative Circle (ICC)

Saya sedia memberikan khidmat konsultasi/bimbingan KIK (Pengurusan/Teknikal) :


Kumpulan KIK saya:
(1) Kumpulan TEMAN (Teacher Education Management) - IPG Kampus Ipoh (Sbg: Fasilitator)(2) Kumpulan IPGMer - IPG KPM Cyberjaya (Sbg: Fasilitator)
(3) Kumpulan Seri Budiman - IPG Kampus Ipoh (Sbg. Fasilitator)