Thursday, 20 June 2013

KIK

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) or Innovative and Creative Circle (ICC)

Saya sedia memberikan khidmat konsultasi/bimbingan KIK (Pengurusan/Teknikal) :


Kumpulan KIK saya:
(1) Kumpulan TEMAN (Teacher Education Management) - IPG Kampus Ipoh (Sbg: Fasilitator)(2) Kumpulan IPGMer - IPG KPM Cyberjaya (Sbg: Fasilitator)
(3) Kumpulan Seri Budiman - IPG Kampus Ipoh (Sbg. Fasilitator)